Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Valk


Huisartsenpraktijk Valk

Oirschotseweg 32
5684 NJ Best
Telefoon: 0499-371500
Fax: 0499-376110

valk.praktijkinfo.nl


Spoedgevallen

Voor spoedgevallen belt u het praktijknummer 0499-371500. Vervolgens kiest u keuzeoptie 1. De telefoon wordt dan direct beantwoord, u komt dan niet in een wachtrij.

Indien de praktijklijn niet goed bereikbaar is (bijvoorbeeld alle lijnen zijn bezet of het is tijdens de middagpauze) dan belt u het huisartsenalarmnummer 0499-375274. Dit nummer dient uitsluitend gebruikt te worden in noodgevallen.

Na 17.00 uur, in de weekenden en tijdens feestdagen belt u bij spoedgevallen naar de Centrale Huisartsen Posten, tel. 0900-8861.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur.

Tussen 12.00 en 13.00 uur hebben wij lunchpauze en is de praktijk alleen open voor spoedgevallen. Omdat er niet altijd iemand aanwezig is op de praktijk raden wij u aan om bij acute spoed wel eerst te bellen. Via optie 1 (= levensbedreigende spoed) in het telefoonmenu wordt u tussen de middag automatisch doorgeschakeld naar de "Dienstdoende huisarts van Best". Deze zal vervolgens mij weer informeren zodat de deur voor u geopend kan worden.
Uiteraard kunt u bij levensbedreigende spoed overdag, ook altijd direct het huisartsennummer 0499-375274 bellen of 112.

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.
De waarneming op woensdagmiddag is uitsluitend bedoeld voor gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot de volgende dag. De waarnemend huisarts wordt vermeld op het antwoordapparaat.

Vakanties van de praktijken en nascholingen worden 2 weken van te voren in "Groeiend Best" gepubliceerd. In deze advertentie staat ook vermeld wie de waarnemend huisarts is.

Telefonisch spreekuur

Er is geen apart telefonisch spreekuur.

Voor eenvoudige klachten en uitslagen van onderzoekingen kunt u terecht bij de praktijkassistente. Zij is opgeleid om u van advies te dienen bij een groot aantal klachten en vragen. In situaties waarin zij u niet direct een adequaat antwoord kan geven zal zij dit eerst overleggen met de huisarts.

Indien er een persoonlijk telefonisch contact gewenst is dan zal de assistente dit bij acute problemen direct proberen te regelen. Bij minder urgente zaken zal ze vragen hoe en wanneer u het beste te bereiken bent en de dokter zal u op een rustig moment terugbellen

Afspraak maken

Op iedere werkdag is er spreekuur. Voor het spreekuur moet u altijd een afspraak maken.
U belt dan het praktijknummer 0499-371500 en kiest dan voor optie 4 (assistente). Het liefst willen wij dat u tussen 8.00 en 10.00 uur belt voor afspraken op diezelfde dag.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Een consultafspraak is in principe bedoeld voor één klacht. Mochten er meerdere klachten zijn die u wilt bespreken dan raden wij u aan om te beginnen met het belangrijkste probleem. Is er na afronding van deze klacht nog spreekuurtijd over, dan kan eventueel de tweede (korte) klacht worden besproken.
Wij doen dit zo om twee redenen. Ten eerste proberen we zo om de uitloop van het spreekuur en dus uw wachttijd in de wachtkamer zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast leert de ervaring dat de gezondheidsinformatie die een huisarts verstrekt beter wordt begrepen en onthouden wanneer deze gedoseerd / in kleine stukjes wordt gegeven.
Uiteraard is het mogelijk om een vervolgafspraak te maken wanneer u niet al uw klachten hebt kunnen bespreken. 

Heeft u meer tijd dan de geplande 10 minuten nodig voor uw klacht, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak. We proberen er dan rekening mee houden in onze agenda. Is dat als gevolg van grote drukte niet mogelijk, dan geldt dat er na een eerste inventarisatie altijd de mogelijkheid is van een vervolgconsult.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Ook voor een huisbezoek dient u een afspraak te maken.

Huisbezoek

In de praktijkruimte zijn betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden dan thuis. Daarom adviseren wij u om, indien dit enigszins mogelijk is, altijd naar de praktijk te komen.

Wanneer u door uw aandoening echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen dan kunt u een huisbezoek aanvragen via de assistente. Wanneer het bezoek diezelfde dag gewenst is dan het liefst voor 10.00 uur bellen. De assistente beoordeelt samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en eventuele huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Over een scala van veel voorkomende klachten kan zij u telefonisch al van advies dienen. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. 

Daarnaast kunt u bij de assistente aan de balie of in de behandelkamer terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • Verbinden en controleren van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suikercontrole
 • Bepaling bloedgehalte (Hb) 
 • Verstrekken van informatiefolders

Op indicatie van de huisarts doet ze ook nog enkele onderzoekingen en verrichtingen in de  eigen praktijk:

 • ECG-diagnostiek (hartfilmpje)
 • Leenmeter bloeddruk thuis (uitleg en instructie)
 • Echo-doppler (analyse van de been slagaders)
 • Compressief zwachtelen (vocht aan onderbenen)
 • Tapen (na enkelverzwikking)
 • Screeningsmeting tbv hoorapparaat
 • Longfunctietest

Praktijkondersteuning

In de loop der jaren heeft de huisarts er veel werk bij gekregen. De Eerste Lijns Centrum Best huisartsengroep Best heeft er daarom voor gekozen bepaalde taken uit te laten voeren door de praktijkondersteuner. Hij of zij werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts en is bevoegd zelfstandig te werken en beslissingen te nemen.

Praktijkondersteuner somatiek
De taken van de praktijkondersteuner somatiek zijn onder meer:
- Het controleren van patiënten met suikerziekte.
- Het controleren van patiënten met astma en chronische longaandoeningen.
- Het maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Praktijkondersteuner GGZ
De taken van de praktijkondersteuner GGZ zijn onder meer:
- Het doen van begeleidingsgesprekken.
- Een advies uitbrengen voor een vervolgtraject of psychologische begeleiding.

Praktijkondersteuners
De praktijkondersteuner is een relatief nieuwe beroepsgroep die gespecialiseerd is in de begeleiding van bepaalde patiëntencategorieën binnen de eerste lijn. Zij vormen zo een belangrijke schakel binnen de organisatie van de hedendaagse huisartsgeneeskunde. Naast de praktijkondersteuner somatische zorg onderscheiden we de praktijkondersteuner GGZ. De praktijkondersteuners zijn niet in dienst van de huisarts, maar van POZOB, een regionale samenwerkingsorganisatie van ruim 160 huisartsen, waaronder de 13 huisartsen van Best.

De praktijkondersteuners somatische zorg zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van mensen met bepaalde chronische aandoeningen. Zo organiseren zij de behandeling en controles van Diabetespatiënten, patiënten met chronische longaandoeningen als Astma en COPD, patiënten die in het verleden een hart- of herseninfarct hebben gehad of die een verhoogd risico hebben op het verkrijgen daarvan. Zij houden hun spreekuur op het Eerstelijnscentrum Best. Een afspraak met de praktijkondersteuner wordt gemaakt nadat uw huisarts u heeft aangemeld aldaar. U kunt hier ook terecht voor de uitstrijkjes in het kader van het Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker na oproep door de GGD. Hiervoor kunt u zelf telefonisch een afspraak maken.

 

 

Adresgegevens: Eerstelijns Centrum Best, Molenveste 3, 5683 BE Best. Telefoon (0499)-365020

De praktijkondersteuners GGZ (psychische zorg) zijn gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding bij mensen met psychische problematiek. De praktijkondersteuning GGZ is op 1 januari 2008 landelijk toegevoegd aan de eerstlijns gezondheidszorg. Doel van deze functie is een structurele versterking van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg.

De praktijkondersteuners GGZ houden hun spreekuur in de lokatie Bestwijzer in het gebouw de Zonnewende.

 

Adresgegevens: Nazarethstraat 173, 5683 AK Best.

Een afspraak met de praktijkondersteuner GGZ wordt gemaakt na aanmelding door de huisarts.

 

 

Avond-,nacht- en weekenddienst

Centrale Huisartsenposten
De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de Centrale Huisartsenposten. De Centrale Huisartsenposten werken met 3 ziekenhuizen in de regio samen in de Spoedpost.

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de Spoedpost geopend.

Afspraken
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres Spoedpost
Spoedpost Catharinaziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
telefoon: 0900 8861
Route Spoedpost Catharina (Eindhoven)

Website: www.chpzob.nl