Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en eventuele huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Over een scala van veel voorkomende klachten kan zij u telefonisch al van advies dienen. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. 

Daarnaast kunt u bij de assistente aan de balie of in de behandelkamer terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • Verbinden en controleren van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suikercontrole
 • Bepaling bloedgehalte (Hb) 
 • Verstrekken van informatiefolders

Op indicatie van de huisarts doet ze ook nog enkele onderzoekingen en verrichtingen in de  eigen praktijk:

 • ECG-diagnostiek (hartfilmpje)
 • Leenmeter bloeddruk thuis (uitleg en instructie)
 • Echo-doppler (analyse van de been slagaders)
 • Compressief zwachtelen (vocht aan onderbenen)
 • Tapen (na enkelverzwikking)
 • Screeningsmeting tbv hoorapparaat
 • Longfunctietest