Praktijkondersteuning

In de loop der jaren heeft de huisarts er veel werk bij gekregen. De Eerste Lijns Centrum Best huisartsengroep Best heeft er daarom voor gekozen bepaalde taken uit te laten voeren door de praktijkondersteuner. Hij of zij werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts en is bevoegd zelfstandig te werken en beslissingen te nemen.

Praktijkondersteuner somatiek
De taken van de praktijkondersteuner somatiek zijn onder meer:
- Het controleren van patiënten met suikerziekte.
- Het controleren van patiënten met astma en chronische longaandoeningen.
- Het maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Praktijkondersteuner GGZ
De taken van de praktijkondersteuner GGZ zijn onder meer:
- Het doen van begeleidingsgesprekken.
- Een advies uitbrengen voor een vervolgtraject of psychologische begeleiding.

Praktijkondersteuners
De praktijkondersteuner is een relatief nieuwe beroepsgroep die gespecialiseerd is in de begeleiding van bepaalde patiëntencategorieën binnen de eerste lijn. Zij vormen zo een belangrijke schakel binnen de organisatie van de hedendaagse huisartsgeneeskunde. Naast de praktijkondersteuner somatische zorg onderscheiden we de praktijkondersteuner GGZ. De praktijkondersteuners zijn niet in dienst van de huisarts, maar van POZOB, een regionale samenwerkingsorganisatie van ruim 160 huisartsen, waaronder de 13 huisartsen van Best.

De praktijkondersteuners somatische zorg zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van mensen met bepaalde chronische aandoeningen. Zo organiseren zij de behandeling en controles van Diabetespatiënten, patiënten met chronische longaandoeningen als Astma en COPD, patiënten die in het verleden een hart- of herseninfarct hebben gehad of die een verhoogd risico hebben op het verkrijgen daarvan. Zij houden hun spreekuur op het Eerstelijnscentrum Best. Een afspraak met de praktijkondersteuner wordt gemaakt nadat uw huisarts u heeft aangemeld aldaar. U kunt hier ook terecht voor de uitstrijkjes in het kader van het Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker na oproep door de GGD. Hiervoor kunt u zelf telefonisch een afspraak maken.

 

 

Adresgegevens: Eerstelijns Centrum Best, Molenveste 3, 5683 BE Best. Telefoon (0499)-365020

De praktijkondersteuners GGZ (psychische zorg) zijn gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding bij mensen met psychische problematiek. De praktijkondersteuning GGZ is op 1 januari 2008 landelijk toegevoegd aan de eerstlijns gezondheidszorg. Doel van deze functie is een structurele versterking van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg.

De praktijkondersteuners GGZ houden hun spreekuur in de lokatie Bestwijzer in het gebouw de Zonnewende.

 

Adresgegevens: Nazarethstraat 173, 5683 AK Best.

Een afspraak met de praktijkondersteuner GGZ wordt gemaakt na aanmelding door de huisarts.