Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week aanvragen. Onder herhaalrecepten  verstaan wij de aanvraag van alle medicatie die u chronisch gebruikt. Het is niet bedoeld voor het bestellen van tijdelijke medicatie zoals antibiotica.
U heeft meerdere mogelijkheden om een recept aan te vragen.

  1. U belt het praktijknummer 0499-371500 en kiest keuzeoptie 2 (receptenlijn). Volg dan gewoon de aanwijzingen van het voice mail systeem. De assistente luistert iedere werkdag tussen 14.00 en 15.00 uur deze berichten af en verzend de recepten naar de apotheek. De daarop volgende werkdag liggen de medicijnen voor u klaar bij uw apotheek.
  2. U kunt ook herhaalrecepten aanvragen via deze website. Onder het kopje "Interactie" staat de mogelijkheid vermeld. Aanvragen komen in de mail-box van de assistente. Ook deze wordt iedere werkdag tussen 14.00 en 15.00 uur  bekeken en doorgegeven aan uw apotheek.
  3. U belt het praktijknummer 0499-371500 en kiest keuzeoptie 4 (de assistente). U krijgt dan de assistente aan de lijn die de recepten voor u regelt. Deze optie is alleen bedoeld wanneer er vragen zijn over uw medicatie en het gebruik ervan (telefonisch consult) en voor mensen die om bijzondere redenen geen gebruik kunnen maken van de andere mogelijkheden.
  4. U meldt zich aan de balie van de praktijk met een duidelijk overzicht van de benodigde medicijnen of de lege doosjes.

Tijdens de praktijkvakanties is er geen mogelijkheid om herhaalrecepten op de eigen praktijk te bestellen. U bent dan aangewezen op de praktijk van de collega huisarts die waarneemt. Deze heeft dan een dubbele praktijkbelasting. Ik verzoek u derhalve om herhaalrecepten tijdig voor de praktijkvakanties bij de eigen praktijk te bestellen.

De huisartsen in Best hebben met de 3 apothekers de volgende afspraak tav aflevertijden van medicatie: