Uw mening telt

Om de service en kwaliteit van ons werken te verbeteren zijn we benieuwd naar uw ervaring. Graag horen we wat u van het contact met de praktijk vond.

We willen daarbij graag weten wat niet goed ging en wat u anders zou willen zien. Maar ook waar u tevreden over bent en wat dus niet moet veranderen. Hierbij zijn we geinteresseerd in allerlei aspecten van het functioneren van de praktijk. We denken daarbij aan bereikbaarheid, wachttijden, contactname, vriendelijkheid, privacy, medisch inhoudelijke informatie, manier van infomatieoverdracht, duidelijkheid, etc. Eigenlijk te veel om op te noemen.

Om al deze aspecten op een gestructureerde manier aan de orde te laten komen maken we gebruik van een landelijk gevalideerde vragenlijst (Nederlandse Praktijk Accreditatie vragenlijst. Deze vragenlijst is redelijk compact, we hopen we dat u bereid bent om er de tijd voor te nemen en ons te voorzien van feedback. Deze informatie zullen we verzamelen en gebruiken om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

De informatie die we hiermee verzamelen gaan we als team inzetten om de service en kwaliteit van onze praktijk te verbeteren. Op de praktijksite en via het wachtkamerscherm zullen we u informeren over de verbeterpunten die zijn doorgevoerd.

 

Bij voorbaat onze dank voor het invullen van de vragenlijst(en).