Patientenenquete over Praktijk:

Ingevoerd dd 19-12-2017: aantal enquetes= 31

Vragenlijst betreffende de praktijk:

1-Wat is uw leeftijd?   Gemiddeld: 62,4  Variatie: 29-80

2-Wat is uw geslacht?  Man: 14  Vrouw:17

3-Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar de praktijk bezocht:  Gemiddelde: 6,1 Variatie: 1-20

4-Heeft u een ernstige aandoening die langer dan 3 mnd heeft geduurd?  Ja: 12 Nee: 19

5-Als u de praktijk wilt bellen, hoeveel minuten duurt het dan gemiddeld voordat u contact krijgt?

    Gemiddeld: 5  Variatie: 1-10

6-Zouden onderdelen van het praktijkgebouw een opknapbeurt kunnen gebruiken? Ja: 3  Nee: 23  Nvt:5

7-Zitten de stoelen in de wachtkamer prettig? Ja: 30  Nee: 0   Nvt: 1

8-Zijn er voor kinderen van verschillende leeftijden genoeg (speel)mogelijkhedenom zich te vermaken in de wachtkamer? Ja: 18   Nee: 6  Nvt: 7

9-Kan de netheid en hygiëne in de praktijk verbeterd worden? Ja: 0  Nee: 29  Nvt.: 2

10-Kunt u in de wachtkamer horen, wat aan de balie wordt besproken? Ja: 24  Nee: 7 Nvt: 0

11-Kunt u in de wachtkamer soms flarden van een gesprek in de spreekkamer opvangen? Ja: 4   Nee: 27  Nvt: 0

12-Heeft u ooit wel eens vertrouwelijke informatie over andere patiënten gezien of gehoord in de praktijk?

     Ja: 2  Nee: 29   Nvt: 0

13-Vindt u de wachtruimte voldoende licht en helder? Ja: 31  Nee: 0   Nvt: 0

14-Is het klimaat in de wachtkamer aangenaam (frisse lucht, temperatuur, ventilatie)? Ja: 31   Nee: 0  Nvt: 0

15-Is er voldoende leuk en actueel leesmateriaal in de wachtkamer aanwezig? Ja: 24   Nee:  1 Nvt:  6

16-Is bij spoedgevallen de praktijk overdag gemakkelijk telefonisch te bereiken? Ja:16   Nee: 0  Nvt: 15

17-Vindt u dat bij spoedeisende klachten de praktijk overdag meteen de gewenste hulp biedt?

     Ja:16   Nee: 0   Nvt: 15

18-Heeft u duidelijke informatie gehad over de regels van de praktijk? (zoals bellen voor een recept, afspraak, huisbezoek of uitslagen) Ja: 27   Nee: 1   Nvt: 4 

19-Vindt u dat de regeling van avond/nacht- en weekenddiensten verbeterd kan worden? Ja: 6  Nee: 9   Nvt:  16

20-Vindt u dat de EHBO-opvang in de praktijk verbeterd kan worden? (bijv. bij snij- of glasverwondingen, door de enkel gaan met sporten, val van uw fiets met meerdere wonden of kneuzingen) Ja: 0   Nee: 16   Nvt: 15

21-Krijgt u, wanneer u de (waarnemende) huisartspraktijk belt, meer dan één keer een antwoordapparaat voordat u te woord wordt gestaan? Ja: 4   Nee: 20   Nvt: 7

29-Vindt u dat de spreekuren op geschikte tijdstippen plaatsvinden? Ja: 29  Nee: 1  Nvt: 1

30-Kunt u meestal op een voor u geschikt moment op het spreekuur terecht? Ja: 30   Nee: 0   Nvt: 1 

31-Heeft u de mogelijkheid bij het maken van een afspraak méér spreekuurtijd (bijv. dubbele afspraak) te vragen? Ja: 22   Nee: 1  Nvt:  8

32-Is het eenvoudig om uw huisarts telefonisch om advies te vragen?

      Ja: 20  Nee: 1  Nvt: 11

33-Komt het geregeld voor dat u overdag door een andere huisarts dan uw eigen huisarts behandeld wordt?

      Ja:  3 Nee:  27  Nvt:  1

34-Ervaart u de assistente soms als een belemmering om met uw huisarts in contact te treden?

      Ja: 2  Nee: 29  Nvt:  0

35-Zou uw huisarts meer aandacht kunnen besteden aan het voorkómen van ziektes? (zoals aandacht voor bloeddruk, gewicht en roken, het maken van uitstrijkjes, geven van griepvaccinaties)

      Ja: 3  Nee: 24   Nvt:  4

36-Zou de huisarts meer medische handelingen aan de assistente kunnen overlaten? (bijv. wondbehandeling, bloeddruk meten, wratten behandelen, injecties geven)

      Ja: 9  Nee: 13   Nvt:  9

37-Wanneer u door een waarnemer wordt gezien, is deze dan op de hoogte van uw medische problemen?

      Ja: 18  Nee:  1  Nvt:  12

38-Als u door een waarnemer bent gezien, is uw eigen huisarts naderhand op de hoogte van de behandeling door de waarnemer?

      Ja: 20  Nee:  1  Nvt:  10

39-Wordt in de praktijk tijdig aangegeven wanneer uw huisarts afwezig is i.v.m. vakantie?

      Ja: 29  Nee:  1 Nvt:  1

40-Als u hulp krijgt van bijvoorbeeld fysiotherapeut/thuiszorg/maatschappelijk werk, vindt u dan dat ze beter op de hoogte zouden kunnen zijn van elkaars behandeling?

      Ja: 7  Nee:  8 Nvt:  16

41-Weet u waar u, in uw praktijk, met een eventuele klacht over de medische behandeling terecht kunt?

      Ja:  17 Nee: 8  Nvt:  6

42-Heeft u, als u dat wilt, voldoende mogelijkheid om uw eigen patiëntgegevens in te zien? (zoals brieven van specialisten etc.)

      Ja: 17   Nee: 0  Nvt:  14

Terugkijkend naar de afgelopen 12 maanden, kunt u dan aangeven, op een schaal van 1 tot 5 (1=slecht en 5=uitstekend), hoe tevreden u was over de huiarts betreffende:


22-U voorbereiden o wat u kunt verwachten van de specialist of het ziekenhuis?

      1= 1x (3,2%), 2= 0x (0%), 3=1x (3,2%), 4=13x (41,9%), 5=12x (38,7%), nvt=4x (13%)

23-De behulpzaamheid van de medewerkers (anderen dan arts)?

      1=0x (0%), 2=0x (0%), 3=0x (0%), 4=15x (48,4%), 5=16x (51,6%), nvt=0x (0%)

24-Het krijgen van een afspraak op een moment dat het u schikt?

     1=0x (0%), 2=0x (0%), 3=1x (3,2%), 4=14x (45,2%), 5=15x (48,4%), nvt=1x (3,2%)

25-De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?

      1=0x (0%), 2=0x (0%), 3=6x (19,4%), 4=14x (45,2%), 5=11x (35,5%), nvt=0x (0%)

26-De mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen?

      1=1x (3,2%), 2=0x (0%), 3=0x (0%), 4=7x (22,6%), 5=4x (13%), nvt=19x (61,3%)

27-De wachttijd in de wachtkamer?

      1=0x (0%), 2=0x (0%), 3=5x (16,1%), 4=19x (61,3%), 5=6x (19,4%), nvt=1x (3,2%)

28-Het verlenen van hulp bij gezondheidsproblemen die onmiddelijk aandacht vragen?

      1=0x (0%), 2=0x (0%), 3=0x (0%), 4=13x (41,9%), 5=9x (29%), nvt=9x (29%)

 

OPMERKINGEN:

................................................................................................................................................................................