Patientenenquete over Huisarts:

Ingevoerd dd 23-12-17, Aantal enquetes= 34

 

Vragenlijst betreffende de huisarts: 

1-Wat is uw leeftijd?   Gemiddeld: 63,2 jaar  Variatie: 8-82 jaar

2-Wat is uw geslacht?  Man: 14  Vrouw: 20

3-Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar de praktijk bezocht:  Gemiddelde: 5,2x  Variatie: 1-15x

4-Heeft u een ernstige aandoening die langer dan 3 mnd heeft geduurd? Ja: 12   Nee: 22

5-Als u een afspraak heeft, hoe lang moet u dan gemiddeld wachten voor u wordt binnen geroepen? 

    Gemiddeld: 6,4 min  Variatie: 2-15 min

6-Heeft u geregeld behoefte aan méér spreekuurtijd voor het bespreken van uw klacht(en)?

    Ja: 2x (5,9%)  Nee: 31x (91,2%)   Nvt: 1x (2,9%) 

7-Wordt uw huisarts, wanneer u op het spreekuur bent, wel een telefonisch gestoord?

    Ja: 1x (2,9%)   Nee: 33x (97,1%)   Nvt:  0x

8-Vindt u dat uw huisarts juist en op tijd geïnformeerd is over onderzoek en behandeling door uw specialist? 

    Ja: 26x (76,5%)  Nee: 3x (8,8%)   Nvt:  5x (17,7%)

9-Hield de huisarts contact met u, tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? 

   Ja: 8x (23,5%)   Nee: 6x (17,6%)  Nvt: 20x (58,8%) 

10-Heeft u de indruk dat uw huisarts goed op de hoogte is van uw medische achtergrond? 

     Ja: 34x (100%)  Nee: 0x (0%)  Nvt: 0x (0%)

11-Gesteld dat u iets wilt lezen over uw ziekte of kwaal, kunt u die informatie dan verkrijgen in uw praktijk of bij uw huisarts?    Ja: 12x (35,3%)   Nee: 0x (0%)   Nvt:  22x (64,7%)

12-Krijgt u tijdens een bezoek aan uw huisarts wel eens een folder mee over uw klacht?

     Ja: 7x (20,6%)   Nee: 18x (52,9%)   Nvt:  9x (26,5%)

13-Maakt uw huisarts tijdens het spreekuur wel eens gebruik van demonstratiemodellen of platen om u een beter inzicht inuw klacht te geven?   Ja: 24x ( 70,6%)   Nee: 5x (14,7%)  Nvt: 5x (14,7%)  

14-Wordt u door uw huisarts geïnformeerd over mogelijke neveneffecten van de medicatie (bijvoorbeeld maagklachten bij bepaalde pijnstillers)?    Ja: 29x (85,3%)   Nee: 1x (2,9%)   Nvt:  4x (11,8%)

15-Kent u de reden van elk medicijn dat u slikt?     Ja: 33x (97,1%)   Nee: 1x (2,9%)   Nvt: 0x (0%)  

16-Krijgt u tijdens het consult van uw huisarts duidelijke uitleg over uw medicatiegebruik?

      Ja: 33x (97,1%)   Nee: 1x (2,9%)  Nvt:  0x (0%)

Terugkijkend naar de afgelopen 12 maanden, kunt u dan aangeven, op een schaal van 1 tot 5 (1=slecht en 5=uitstekend), hoe tevreden u was over de huiarts betreffende:


17-u het gevoel geven dat hij/zij tijd voor u had tijdens consulteren?

     1=0x (0%) ; 2= 0x (0%)  ; 3=1x (2,9%) ; 4=10x (29,4%) ; 5=23x (67,6%) ;  nvt=0x (0%)  

18-belangstelling tonen voor uw persoonlijke situatie?

     1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=2x (5,8%) ; 4=11x (32,4%) ;  5=20x (58,8%) ; nvt=1x (2,9%)  

19-ervoor zorgen dat u hem of haar gemakkelijk over uw problemen kon vertellen?

      1=0x (0%), 2=0x (0%) ; 3=1x (2,9%) ; 4=10x (29,4%) ;  5=22x (64,7%) ; nvt=1x (2,9%)

20-u betrekken bij beslissingen over uw medische behandeling?

     1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=1x (2,9%) ; 4=10x (29,4%) ; 5=21x (61,8%) ;  nvt=2x  (5,9%)

21-naar u luisteren?   1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=0x (0%) ; 4=9x (26,5%) ; 5=25x (73,5%) ; nvt=0x (0%)  

22-het vertrouwelijk houden van aantekeningen en gegevens over u?

     1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=0x (0%) ; 4=9x (26,5%) ; 5=20x (58,8%) ; nvt=5x (14,7%)

23-het snel verlichten van uw klachten?

     1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=1x (2,9%) ; 4=19x (55,9%) ; 5=13x (38,2%) ; nvt=1x (2,9%)  

24-het bieden van hulp zodat u zich goed genoeg voelt voor uw normale dagelijkse bezigheden?

     1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=1x (2,9%) ; 4=12x (35,3%) ; 5=11x (32,4%) ; nvt=10x (29,4%)

25-een zorgvuldige en degelijke aanpak?

      1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=1x (2,9%) ; 4=14x (41,2%) ; 5=18x (52,9%) ; nvt=1x (2,9%)  

26-lichamelijk onderzoek doen bij u?

     1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=1x (2,9%) ; 4=10x (29,4%) ; 5=22x (64,7%) ; nvt=1x (2,9%)

27-het aanbieden van hulp bij het voorkómen van ziekten (bijv. bevolkingsonderzoek, periodieke gezondheidscontrole, inentingen)?

     1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=2x (5,9%) ; 4=8x (23,5%) ; 5=16x (47,1%) ; nvt-8x (23,5%)  

28-uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en behandelingen?

     1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=2x (5,9%) ; 4=12x (35,3%) ; 5=20x (58,8%) ; nvt=0x (0%)  

29-u vertellen wat u wilde weten over uw klacht?

     1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=1x (2,9%) ; 4=10x (29,4%) ; 5=23x (67,6%) ; nvt=0x (0%)  

30-hulp bij het omgaan met emotionele problemen die te maken hebben met uw gezondheidstoestand?

     1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=3x (8,8%) ; 4=7x (20,6%) ; 5=11x (32,4%) ; nvt=13x (38,2%)  

31-het u duidelijk maken waarom het belangrijk is om zijn/haar advies op te volgen?

     1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=1x (2,9%) ; 4=16x (47,1%) ; 5=11x (32,4%) ; nvt=6x (17,6%)  

32-weten wat hij/zij heeft gedaan of u heeft verteld tijdens voorgaande bezoeken?

     1=0x (0%) ; 2=0x (0%) ; 3=4x (11,8%) ; 4=13x (38,2%) ; 5=16x (47,1% ; nvt=1x (2,9%)  

 

 

OPMERKINGEN:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................