Afspraak maken

Op iedere werkdag is er spreekuur. Voor het spreekuur moet u altijd een afspraak maken.
U belt dan het praktijknummer 0499-371500 en kiest dan voor optie 4 (assistente). Het liefst willen wij dat u tussen 8.00 en 10.00 uur belt voor afspraken op diezelfde dag.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Een consultafspraak is in principe bedoeld voor één klacht. Mochten er meerdere klachten zijn die u wilt bespreken dan raden wij u aan om te beginnen met het belangrijkste probleem. Is er na afronding van deze klacht nog spreekuurtijd over, dan kan eventueel de tweede (korte) klacht worden besproken.
Wij doen dit zo om twee redenen. Ten eerste proberen we zo om de uitloop van het spreekuur en dus uw wachttijd in de wachtkamer zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast leert de ervaring dat de gezondheidsinformatie die een huisarts verstrekt beter wordt begrepen en onthouden wanneer deze gedoseerd / in kleine stukjes wordt gegeven.
Uiteraard is het mogelijk om een vervolgafspraak te maken wanneer u niet al uw klachten hebt kunnen bespreken. 

Heeft u meer tijd dan de geplande 10 minuten nodig voor uw klacht, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak. We proberen er dan rekening mee houden in onze agenda. Is dat als gevolg van grote drukte niet mogelijk, dan geldt dat er na een eerste inventarisatie altijd de mogelijkheid is van een vervolgconsult.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Ook voor een huisbezoek dient u een afspraak te maken.